Swedish berb study

My created content

  1. Swedish survival herbs (Fördjupnings uppsats i svenska Överlevnadsvöxter.)
  2. Swedish survival herbs (Fördjupnings uppsats i svenska Överlevnadsvöxter.) No frame version
  3. Swedish medical herbs course (Läkeväxter i Sverige Mail kurs )
  4. Plaints for survival and medicine course, part 1. (Växtkurs för överlevnad och medicin, del 1 klar )
  5. Plaints for survival and medicine course, part 2. (Växtkurs för överlevnad och medicin, del 2 ej klar )
  6. Eatable weed, (Ätbar ogräs)
  7. Common westen herbs in Chinese, Hanyuepingyin, Swedish, Latin and English
  8. My picture on unusual fish "Barbatula barbatula" in Kista, (Mina bilder på den sällsynta Grönling fisken vid Igelbäcken i Kista)


Back


By Peter Yeung
2002