Intraweb med persondata hantering & social collaboration enligt EUs dataskydd

Intrawebmaster C AB

Privacy Data Management with Social Collaboration intraweb service within EUs GDPR protection.

Persondata hantering & Social Collaboration intraweb tjänst

IntraWebmaste erbjuder unik intraweb kombination av persondata hantering med Social Collaboration tjänst som skyddas av EU:s 2018 års dataskyddsreform dvs. GDPR.

Intrawebmaster är en sk. SaaS leverantör av molntjänst som skyddar och lagrar er data inom Sverig mot andra nationers insyn. Prova gärna om vi verkligen är sk. Based in Sweden hos www.basedinsweden.se.

Varför

Intern IT och dataskydd, medlems automatisering, kommunikation, betalningar, ändringar och social sammarbets / besluts verktyg som är oftas nödvändiga men krånglig och mycket dyrt för tex:

  • Föreningar och samfund tex. idrottsföreningar, fackförningar, bostadsrättsförningar, församlingar, klubbar, intresse organisationer, idella organisationer ...
  • Utbildningar tex. distans kurser, skolklasser, skolor, fritids / ungdomsgård ...
  • Mindre företag tex. för kundregister och kund rellationer, för interna projket, mellan enheter, support hantering ...
  • Privat personer som vill starta sin egen social media eller blog business, öppet som Facebook eller hemligt med stark identifiering, varför inte tjäna pengar reklamintäkter när du har talang ...

Intrawebmaster tillämpar sk. Community Driven Business där våra kunder är medlemmar som tex. hjälper varandra, kan rösta om tjänster eller medfinansiera för nya tjänster ...

Våra tjänster är ej reklamfinansierad och agerar därför endas som leveratör åt er verksamhet. Däremot erbjuder vi möjlighet för er verksamhet att tjäna på reklam.

Etik & Moral tycker vi är viktigt, speciellt när vi har förtroendet att förvalta data och personligauppgifter tex. Vi gör inga datamönster på personer och kunder eller säljer personuppgifter när vi ta betalt för våra tjänster.

Grön IT eller Green Computering något vi tar ansvar för. Även när vi redan använder ENERGY STAR märkta servrar så är de energislukare som alstrars värme. Som exempel så stänger vi av våra servrar på under vissa natt tider eller utvecklar smartare datalagrings lösninngar etc..

Konsulttjänster är något som Intrawebmaster erhåller, men också special lösningar eller vidareutvecling av nya tjänster på våran plattform. När vi anlitar under konsulter dvs. anlitar underbiträde teckna vi avtal som gör att biträdet omfattas av samma skyldigheter som vi har gentemot personuppgiftsansvarige hos er enligt EUs dataskydd.

Persondataombud är endel av EUs dataskydd lagstifning, vi kan erbjuda detta som en konsultjänst med fast månadspris år er organisation. Vårt ombud är registerad hos datainspektionen med ID 9640.

Lansering

Våran mål är att leverar denna molntjänst senast Maj 2018 då Sverige skall införa EU:s dataskyddsreform.

Om ni är intresserade av så hör av er gärna till oss så kan ni få förtur.